T
T
Tài liệu hướng dẫn uCall
5 bước thực hiện chiến dịch auto call
Search
K

Bước 4. Kiểm tra và chạy chiến dịch

Sau khi đã cài đặt xong hết các thông tin của chiến dịch. Bạn hãy kiểm tra lại các thông tin một lần nữa, tạo cuộc gọi demo để chắc chắn kịch bản đã phù hợp rồi chạy chiến dịch.
Kiểm tra lại các thông tin của chiến dịch đã cài đặt để chắc chắn các thông tin đã chính xác.
Kiểm tra lại chiến dịch
Bạn có thể bấm Xem lại kịch bản để kiểm tra lại kịch bản
Kiểm tra kịch bản của chiến dịch
Sau khi đã kiểm tra các thông tin chiến dịch, bạn hãy bấm Gọi thử để tạo một cuộc gọi đến số điện thoại của bạn để đảm bảo rằng kịch bản đã phù hợp.
Gọi thử
Sau khi đã gọi thử
  • Nếu kịch bản chưa phù hợp, bạn quay lại bước 1 để sửa kịch bản.
  • Nếu kịch bản đã phù hợp, bấm chạy chiến dịch để thực hiện chạy chiến dịch của bạn. Khi đó, nhiều cuộc gọi sẽ được thực hiện đồng thời trong chiến dịch của bạn.