T
T
Tài liệu hướng dẫn uCall
5 bước thực hiện chiến dịch auto call
Search
K

Bước 3. Cài đặt chiến dịch

Sau khi đã có kịch bản và danh sách khách hàng, bạn cần cài đặt một số thông tin cơ bản của chiến dịch để có thể chạy chiến dịch hiệu quả.

Cài đặt tiếng nói

Lựa chọn giọng nói
Nếu bạn sử dụng giọng nói ghi âm trong kịch bản, hãy bấm chọn giọng Ghi âm.
Nếu bạn sử dụng giọng máy, hãy bấm chọn giọng máy phù hợp với chiến dịch của mình. Bạn nhớ bật loa để nghe được các giọng nói mẫu.

Cài đặt đầu số gọi ra

Cài đặt đầu số gọi ra
Bạn có thể chọn đầu số chung hoặc số riêng
  • Đầu số chung: Đầu số hệ thống trong kho số có sẵn trên hệ thống của uCall, sẽ được lấy ra để gọi khi chạy chiến dịch tự động
  • Đầu số riêng: Bạn cần liên hệ uCall để uCall kết nối bạn với nhà mạng để mua số của riêng bạn. Sau đó, nhà mạng và uCall sẽ kết nối kỹ thuật với nhau để có thể dùng số điện thoại đó cho việc gọi tự động. Khi sử dụng đầu số riêng, chi phí cước viễn thông bạn sẽ phải trả trực tiếp cho nhà mạng và bạn chỉ cần trả chi phí hệ thống cho uCall chứ không cần trả cước phí cho uCall nữa. Tham khảo thêm tại Broken link.

Ngày bắt đầu chạy chiến dịch

Cài đặt ngày bắt đầu chạy
Trong trường hợp bạn cần cài trước một ngày nào đó trong tương lại để chạy chiến dịch. Hãy lựa chọn ngày bắt đầu chạy chiến dịch trong tương lai.
  • Thông thường, ngày bắt đầu chạy chiến dịch thường là một thời điểm trong tương lai.
  • Nếu không chọn ngày bắt đầu chạy, chiến dịch sẽ mặc địch được cho phép chạy tại thời điểm hiện tại.
  • Nếu bạn chọn ngày bắt đầu chạy chiến dịch trong quá khứ, chiến dịch sẽ mặc định được cho phép chạy tại thời điểm hiện tại.

Khung giờ chạy chiến dịch

Khung giờ chạy chiến dịch dùng để cài đặt các khoảng thời gian trong ngày chiến dịch được phép chạy.
Cài đặt các khung giờ chạy chiến dịch
Bạn bấm Thêm khung giờ chạy mới để thêm các khung giờ mới. Sau khi đặt khung giờ, bấm Lưu để lưu khung giờ.
Thêm 1 khung giờ cho chiến dịch
Bạn có thể cài đặt nhiều khung giờ cho một chiến dịch.
Cài đặt các khung giờ chạy chiến dịch

Cài đặt gọi lại

Bạn tích vào các nút trường hợp để gọi lại, sau đó cài đặt số lần gọi lại và thời gian gọi lại sau mỗi lần khách hàng không nghe máy.
Cài đặt gọi lại
Ví dụ, bạn có thể cài đặt các trường hợp gọi lại khi máy bận, cuộc gọi vào hộp thư thoại, khách hàng không nhấc máy. Gọi lại 2 lần với những trường hợp này và mỗi lần cách nhua ít nhất 15 phút.
Cài đặt gọi lại
Như vậy là bạn đã cài đặt xong các thông tin của chiến dịch. Bây giờ, chúng ta sẽ kiểm ta lại các thông tin và chạy chiến dịch ở Bước 4. Kiểm tra và chạy chiến dịch.