Tổng quan

Tài liệu hướng dẫn sử dụng giải pháp auto call

Nội dung

Trước tiên, bạn cần Tạo chiến dịch gọi tự động để có chiến dịch trên hệ thống của uCall.

Sau đó, bạn thực hiện 5 bước thực hiện chiến dịch auto call.

Last updated