T
T
Tài liệu hướng dẫn uCall
Tìm kiếm data khách hàng uLeads
Search
K

Khách hàng từ mạng xã hội

uLeads giúp bạn quét số điện thoại khách hàng trong các nhóm trên Facebook một cách nhanh chóng, đơn giản mà không cần sử dụng tài khoản Facebook cá nhân.
Bạn bấm vào Nhập khách hàng trên thanh điều hướng và chọn Nhập từ uLeads để mở tính năng tìm kiếm data khách hàng.
Tính năng tìm kiếm data khách hàng uLeads
Bạn bấm vào Nhập từ nhóm Facebook để quét data khách hàng trên Facebook.
Tính năng quét data khách hàng từ nhóm Facebook
Đầu tiên, bạn bấm vào Thêm nhóm Facebook và điền đường dẫn nhóm, sau đó bấm OK để thêm nhóm Facebook muốn quét.
Thêm nhóm Facebook cần quét
Chi phí mỗi lượt quét nhóm thành công là 10,000 đồng/nhóm. Bạn chỉ nên yêu cầu hệ thống quét những nhóm tiềm năng, tránh yêu cầu quét các nhóm không quan trọng dẫn đến lãng phí tài nguyên.
Sau khi yêu cầu quét nhóm, hệ thống sẽ thực hiện nhiệm vụ quét số điện thoại của các thành viên trong nhóm.
Danh sách các nhóm được quét
Việc quét data khách hàng từ nhóm Facebook có thể tốn thời gian, bạn có thể làm c khác trong lúc chờ hệ thông quét.
Với những nhóm Facebook đã được quét xong, bạn bấm Nhập vào danh sách khách KH để nhập vào nhóm khách hàng của bạn. Bấm chọn danh sách khách hàng và bấm Lưu.
Lưu nhóm KH từ nhóm Facebook vào nhóm khách hàng của bạn
Tiến độ lưu nhóm khách hàng từ nhóm Facebook vào nhóm của bạn sẽ được cập nhật trên thông báo.
Tiến độ lưu nhóm khách hàng
Như vậy, khách hàng từ nhóm Facebook đã được lưu vào nhóm khách hàng của bạn. Bạn có thể bắt đầu thực hiện chiến dịch gọi điện của mình với danh sách này.
Nhóm khách hàng của bạn