Khách hàng doanh nghiệp

Hệ thống lọc data khách hàng doanh nghiệp theo các ngành nghề đăng ký kinh doanh và theo địa chỉ của doanh nghiệp giúp bạn tìm kiếm thêm những khách hàng doanh nghiệp mới.

Bạn bấm vào Nhập khách hàng trên thanh điều hướng và chọn Nhập từ uLeads để mở tính năng tìm kiếm data khách hàng.

Để tìm kiếm data khách hàng doanh nghiệp trong tính năng uLeads, bạn chọn Tìm kiếm KH doanh nghiệp. Hệ thống sẽ hiển thị bộ lọc để bạn lọc ra các doanh nghiệp theo các thông tin

  • Tỉnh/Thành phố

  • Loại hình doanh nghiệp

  • Các ngành nghề doanh nghiệp

  • Ngày thành lập

Bạn tìm lọc khách hàng doanh nghiệp theo các bộ lọc theo nhu cầu. Sau đó bạn bấm tìm kiếm để hệ thống thống kê số khách hàng tìm được theo bộ lọc. Tiếp theo bạn chọn nhóm để lưu vào và bấm Lưu, những khách hàng sẽ được lưu vào trong nhóm khách hàng của bạn.

Các bộ lọc không điền gì sẽ mặc định là tất cả các giá trị đều thoả mãn. Ví dụ loại hình doanh nghiệp không được chọn sẽ tương đương tất cả loại hình doanh nghiệp đều thoả mãn bộ lọc.

Tiến độ lưu danh sách khách hàng doanh nghiệp vào nhóm của bạn sẽ được cập nhật trên thanh thông báo.

Quá trình lưu khách hàng vào nhóm có thể tốn thời gian. Bạn có thể làm việc khác trong lúc chờ danh sách được lưu vào nhóm khách hàng của bạn.

Sau khi khách hàng doanh nghiệp được lưu vào nhóm khách hàng. Bạn đã có danh sách các doanh nghiệp theo bộ lọc để thực hiện chiến dịch gọi điện của mình.

Last updated