Cài đặt phần mềm gọi điện trên iOS và Android

Tài liệu hướng dẫn người dùng cài đặt phần mềm gọi điện trên ứng dụng iOS và Android cho các tài khoản tổng đài.

Cài đặt trên iOS

Đầu tiên, bạn tải ứng dụng tại đường dẫn.

Sau khi đã tải app về, bạn được uCall cung cấp cho các thông tin bao gồm:

  • Domain tổng đài

  • Username của Agent

  • Password

Cài đặt trên Android

Đầu tiên, bạn tải ứng dụng tại đường dẫn.

Sau khi tải app về, bạn được uCall cung cấp cho các thôgn tin bao gồm:

  • Domain tổng đài

  • Username của Agent

  • Password

Last updated